Umowa z wykonawcą remontu

Umowa z wykonawcą remontu

Spisywanie umowy z wykonawcą remontu staje się coraz popularniejsze szczególnie, jeżeli decydujemy się na poważny remont, który wiążę się z poważnymi kosztami. Umowa pisemna pomiędzy zleceniodawcą i wykonawcą stanowi gwarancję dla obydwóch stron. Powinna zawierać możliwie dokładny opis planowanych zadań remontowych w raz z oznaczeniem terminu zakończenia remontu. Pożądane jest również zawarcie klauzuli dopuszczającej możliwość zewnętrznej kontroli szczególnie w przypadku remontu instalacji elektrycznych wodnych oraz gazowych. Daje to zamawiającemu większą gwarancję właściwego wykonania tych prac, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Umowa taka ważna jest również dla wykonawcy remontu gdyż chroni go przed nieuzasadnionymi roszczeniami zleceniodawcy. Opisanie w umowie prac remontowych, jakie mają zostać wykonane stanowi podstawę do żądania zwiększenia zapłaty w przypadku, jeśli w trakcie remontu pojawi się konieczność wykonania prac, które nie były ujęte w pierwotnej umowie. Zgodnie z prawem wszelkie zmiany w tego rodzaju umowie wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i potwierdzenia przez obie strony. Dostępne są już gotowe wzory takich umów w raz z omówieniem sposobu ich właściwego sporządzania, który gwarantuje obu stroną możliwość dochodzenia sowich roszczeń w przypadku wystąpienia sporu.