Telewizory instalowane w domu

Telewizory instalowane w domu

Obecnie na świecie bardzo dużą popularność mają środki masowego przekazu. Takimi środkami są na przykład sieć internetowa, prasa oraz radio. Środkiem masowego przekazu jest również telewizja. Telewizja do swojego działania wymaga posiadania zainstalowanego w domu odbiornika telewizyjnego. Obecnie na rynku dostępne są różne rodzaje odbiorników telewizyjnych zwanych telewizorami. W starszych latach, zwłaszcza w początkach istnienia telewizji, odbiorniki telewizyjne były jedynie czarno-białe, obecnie jednak telewizory są w pełni kolorowe. Na rynku funkcjonuje obecnie wiele nowoczesnych rodzajów telewizorów, a jednocześnie stale pojawiają się nowe. Bardzo popularne są obecnie telewizory posiadające możliwość oglądania różnych programów w technologii trójwymiarowej. Nie każda audycja jest jednak nadawana w technologii trójwymiarowej, wobec czego ta funkcja nie jest póki co w pełni wykorzystywana, lecz w niedługim czasie z pewnością ulegnie to zmianie. Chętnie kupowane są również telewizory plazmowe, a więc wykorzystujące do swojego działania gazy, zwane plazmą. Telewizory te mają bardzo skomplikowaną budowę i dlatego też są stosunkowo drogimi odbiornikami w zakupie. Popularne są także telewizory wykorzystujące technologię LED. Gama i wybór telewizorów jest bardzo szeroki, a jego wybór zależy od zasobności portfela klienta.