Rodzaje przetargów budowlanych

Przetargi budowlane mogą być różne. Przede wszystkim ograniczone i nieograniczone. Ograniczone charakteryzują się tym, że zamawiający najpierw przyjmuje wnioski, na podstawie których zaprasza do przetargów tych wykonawców, których oferty mogą go zainteresować. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy firm stających do przetargu jest zbyt mało. Wtedy zamawiający może zaprosić wszystkie firmy budowlane do przedstawienia swojej oferty. Możemy też uczestniczyć w przetargu nieograniczonym, a więc takim, gdzie każdy może złożyć swoją ofertę, zgodną oczywiście z warunkami przedstawionymi w ogłoszeniu. Zamawiający na podstawie przedstawionych ofert wybiera tę najbardziej mu odpowiadającą. O rodzaju przetargu możemy wyczytać w ogłoszeniu przetargowym, bowiem w przypadku każdego, mamy określony czas na złożenie albo wniosku w przypadku ograniczonego przetargu, albo oferty w przypadku nieograniczonego. Niezależnie od rodzaju przetargu musimy spełnić wszystkie warunki stawiane przez zamawiającego, a także na podstawie specyfikacji przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty.