Remont zabytkowego domu

Remont zabytkowego domu

Osoby zajmujące się remontami zabytkowych domów podkreślają, iż dużą trudności stanowi zachowanie równowagi pomiędzy wymaganiami konserwatora zabytków i użytkowników domu. Zalecenia ustawowe dotyczące konieczności uzyskiwania pozwolenia na dokonanie każdej zmiany znacznie utrudniają i wydłużają czas, jaki jest potrzebny na remont takiego domu. W przypadku niewielkich remontów procedura jest stosunkowo prosta, lecz planując poważny remont należy się liczyć z licznymi ingerencjami urzędniczymi. Najważniejsze utrudnienia dotyczą wykorzystanych materiałów oraz technologii budowlanych, jakie mogą zostać zastosowane w remontowanym budynku. Zasadniczo istnieje, bowiem wymóg stosowania materiałów i technik możliwie zbliżonych to tych z czasów, kiedy dany budynek powstawał. Niestety wpływa to niekorzystnie na koszty i czas prowadzenia remontu. Kłopotliwe jest również wynajęcie ekipy posiadającej odpowiednie umiejętności, które są konieczne w przypadku stosowania takich metod. Właściciel nie ma również pełnej dowolności w wprowadzaniu zmian we wnętrzu budynku, na które również musi uzyskać odpowiednie pozwolenia. Wszystko to powoduje, iż remonty i urządzanie zabytkowych domów jest zadaniem trudnym i wymagającym od właściciela znacznej cierpliwości i znacznych zasobów finansowych koniecznych do przeprowadzenia remontu.