Prawo budowlane

Prawo budowlane jest ustawą, ale również i tak zwane akty wykonawcze czyli rozporządzenia, które zawierają zasady postępowania podczas budowy domu i innych prac budowlanych. Architekci również muszą trzymać się wszelkich zasad, które zawarte są w Prawie Budowlanym. Choć nie jest to dla niego jedyny ważny dokument. Poza ustawa Prawa budowlanego zalicza się również rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. Architekt który tworzy projekty domów musi wykonać go zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. Ustawa Prawa Budowlanego to zbiór przepisów prawnych, które dotyczą sprawy projektowania, budowania, jak również utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Ponadto też określa zasady działania organów administracji publicznej. Drugim dokumentem ważnym dla architekta jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. Jest to istotny akt wykonawczy Prawa Budowlanego. Tutaj ustalone są warunki jakie powinien posiadać każdy budynek. Poza tym również określa usytuowanie budynku na działce budowlanej.