Piorunochron a bezpieczeństwo domu

Piorunochron a bezpieczeństwo domu

Domy jak wszelkie dobra posiadające szczególnie wysoką wartość, muszą być odpowiednio chronione przed różnymi zagrożeniami, jakie spotykane są na co dzień. Takimi zagrożeniami są na przykład pożary. Aby chronić swoje domostwa przed niepożądanym ogniem, ludzie instalują czujniki antypożarowe. Czujniki antypożarowe nie zawsze są jednak wystarczające, zwłaszcza gdy pożar wybuchnie w miejscu, gdzie takiego czujnika nie umieszczono, wtedy na nic się on nie przyda. Dlatego na domach i wszelkich budynkach mieszkalnych instalowane są piorunochrony. Piorunochron to rodzaj długiego drutu, przymocowywanego do domu. Piorunochron umieszcza się na dachu i prowadzi go aż do ziemi w celu dokonania uziemienia. Jeśli bowiem piorun będący efektem wyładowań atmosferycznych uderzy w piorunochron, to wówczas jego energia przejdzie piorunochronem do ziemi i nikomu nie stanie się żadna krzywda. Uderzenia piorunów są bardzo groźne dla ludzi i ich domów, gdyż mogą właśnie powodować pożary. Uderzenie pioruna w dom może także spowodować porażenie elektryczne domowników oraz uszkodzenie sprzętu elektronicznego, poprzez nagłą zmianę napięcia. Należy zatem pamiętać o odpowiedniej ochronie przeciwko piorunom i instalować piorunochrony na swoim domach. Nie należy także sadzić drzew pod samymi domami, gdyż uderzenie pioruna może je powalić na dom.