Komin w domu z kominkiem

Komin w domu z kominkiem

Komin jest najważniejszym elementem instalacji wentylacyjnej w budynku zwłaszcza, jeśli planuje się w nim palenie otwartego ognia w paleniskach. Umożliwia on skuteczne odprowadzanie spalin powstałych przy ogrzewaniu domu. Jego zasada działania jest prosta, bazuje on bowiem na różnicy temperatur przy wlocie i wylocie. Tworzy się wtedy tak zwany „ciąg”, który transportuje spaliny i inne zanieczyszczenia w górę przewodu kominowego. Odpowiednie zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej jest niezmiernie ważne. Chodzi tutaj przecież o nasze zdrowie, a nierzadko i życie. Niedrożny przewód kominowy może być sprawcą zaczadzeń w pomieszczeniach mieszkalnych. Aby tego uniknąć, należy wybrać odpowiedni jego rodzaj. Standardowo wyróżniamy trzy typy przewodów kominowych. Pierwszym z nich jest komin wyposażony w przewody spalinowe, który umożliwia odprowadzanie produktów spalania paliw. Drugim typem jest komin zaopatrzony w przewód dymowy, którym odprowadzany jest dym zawierający cząstki stałe. Przedstawicielem ostatniego rodzaju jest komin wyposażony w przewody wentylacyjne. Kominy buduje się w domach, w których planowane jest ogrzewanie z wykorzystaniem paliwa stałego, a ten element domu trzeba zaplanować jeszcze na etapie projektu. Dobudowywanie przewodu kominowego oznacza duże koszty dodatkowe, związane często z koniecznością burzenia i przesuwania ścian.