Jak obliczyc koszt budowy do przetargu

Firmy budowlane często swoich zleceniodawców pozyskują przez przetargi zarówno publiczne jak i niepubliczne. W złożonej w odpowiednim czasie ofercie, muszą też przedstawić szczegółowy kosztorys danego zamówienia budowlanego. Kosztorys musi być sporządzany tak, by cena zgadzała się z wymogami zamawiającego, ale też tak by dawała firmie zyski i była konkurencyjna wobec innych firm biorących udział w przetargu. Jak więc wybrać cenę, która spełni te wszystkie warunki? Przede wszystkim należy się kierować własnymi kosztami, które poniesiemy przy pracach budowlanych zarówno pod względem materiałów jak i kosztów personalnych, ponieważ musimy mieć pewność, że spełniamy pozostałe warunki, a więc nasza cena jest zgodna z wymogami a ponadto osiągniemy zysk. Następnie musimy przewidzieć wszystkie czynniki, które mogą wyniknąć w trakcie budowy, a więc zmianę warunków atmosferycznych, bądź nieprzewidziane dodatkowe prace remontowe, które nie tylko dodatkowo będą nas kosztować, ale wydłużą nam czas realizacji. Kosztorys warto przygotować z dużym wyprzedzeniem bardzo dokładnie i szczegółowo, ponieważ cena jest sztywna i po zatwierdzeniu i wygraniu oferty, zamawiający jej nie zmieni.