Instalacje, stanowiące duże zagrożenie w przypadku katastrofy budowlanej

Instalacje, stanowiące duże zagrożenie w przypadku katastrofy budowlanej

Budownictwo, to nie tylko ustawienie budowli zgodnie ze sztuką murarską, ale także wyposażenie jej w niezbędne instalacje, dzięki którym budowla spełnia swoje zadania. Każdy budynek jest wręcz opleciony tysiącami metrów kabli, przewodów, rur, a każda z instalacji spełnia inną, ważną rolę. Każda z instalacji ma swoje odpowiednie zabezpieczenia, które blokują działanie instalacji w przypadku zagrożenia, ale najczęściej dopiero ekipy ratunkowe sprawdzają, czy wszelkie dopływy mediów do budynku są odcięte. Bardzo groźna jest instalacja gazowa, ponieważ w przypadku katastrofy budowlanej, gromadzący się w rumowisku gaz może być przyczyną wybuchu, tym samym ogromnym zagrożeniem dla ekip ratunkowych i osób postronnych. Nie zabezpieczona instalacja elektryczna, w połączeniu z cieknącą wodą jest także śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Instalacja ciepłownicza doprowadzająca do budynku w zimie gorącą wodę, to także potencjalne źródło zagrożenia dla ludzi. Kontakt z rozlewiskiem wody o wysokiej temperaturze jest zagrożeniem dla ludzi, ale także może spowolnić akcję ratunkową. Instalacja wodociągowa, w przypadku awarii, to zagrożenie dla ludzi znajdujących się na najniższym poziomie. Jeżeli nie znajdzie drogi ujścia, może spowodować zatopienie, ale także naruszyć rumowisko i spowodować jego dalsze osunięcie. Najmniej groźna jest instalacja kanalizacyjna, ponieważ nie ma w niej stałego przepływu. W wielu akcjach ratowniczych jest wykorzystywana do przesyłania powietrza osobom zagrożonym.