Dostępność elektrycznej skrzynki rozdzielczej

Dostępność elektrycznej skrzynki rozdzielczej

Skrzynka rozdzielcza jest miejscem zespolenia wszystkich obwodów elektrycznych. W jednym punkcie zyskujemy dostęp do włączników i wyłączników kolejnych obwodów. Wszelkie skrzynki powinny zatem znajdować się w dostępnych lokalizacjach tak, aby każdy dorosły użytkownik miał możliwość korzystania z danych przełączników. W większości skrzynek montowane są, również, wyłączniki różnicowoprądowe. Ich zadaniem jest ochrona przed przeciążeniem sieci oraz wszelkiego rodzaju zwarciami linii elektrycznej. Dzięki nim minimalizujemy prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek porażeń prądem elektrycznym. Skrzynki rozdzielcze operują daną instalacją sieci elektrycznej. Ich montowanie dostosowane jest do obiegów kolejnych obwodów. Wszelkiego rodzaju prace, związane z przygotowaniem instalacji elektrycznej oraz umieszczeniem danej skrzynki rozdzielczej, realizowane są po postawieniu ścian obiektu budowlanego. Późniejsze modyfikacje danych urządzeń pozostają trudne do przeprowadzenia. Stąd też, problematyczne jest przenoszenie oraz rozbudowywanie danych instalacji elektrycznych. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest odpowiednie zaplanowanie instalacji tak, żeby spełniała wszystkie wymagania. Tylko w ten sposób unikniemy problemów użytkowania danej instalacji elektrycznej. Lepiej przewidzieć większe zużycie energii, aniżeli dysponować zbyt małą mocą przesyłową.