Chronimy fundamenty

Podstawą naszego domu są fundamenty. Do nich dołączane są ściany fundamentowe, który jest elementem konstrukcyjnym budynku. To właśnie ona narażona jest na bezustanny kontakt z wodą gruntową i wilgocią. W wyniku podciągania kapilarnego wilgoć może przenikać do wnętrza. Wtedy może to spowodować poważne uszkodzenia. Dlatego też warto zabezpieczyć się przed taką sytuacją. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych kosztów związanych z usuwaniem szkód. Fundamenty naszego domu powinny być chronione w postaci solidnej i szczelnej izolacji. To ona zapewni nam bezpieczeństwo oraz komfort eksploatacji domu. Często wykonuje się izolację poziomą. Jednak aby była ona skuteczna to powinna być ułożona w dwóch ważnych miejscach, która zabezpieczą przed wilgocią. Chodzi tutaj oczywiście o styk ławy i ściany fundamentowej oraz na styku ściany fundamentowej ze ścianą parteru. Pozioma izolacja wykonywana jest z dwóch warstw. Jest nakładana dwa razy papa podkładowa, która połączona jest lepikiem. Są one odporne na rozdarcia.