Torkret technologia wykonania:

Rekonstrukcja uszkodzonych elementów konstrukcji żelbetowych polega na odtworzeniu zniszczonego, skorodowanego przekroju elementu żelbetowego do wymiarów i kształtu pierwotnego dla przywrócenia odpowiedniej jego nośności oraz przywrócenia odpowiedniej ochrony zbrojenia przed korozją.

Do powyższych celów należy przyjąć odpowiednią technologię naprawy elementu:

  • Usunięcie poprzez skucie skorodowanego, uszkodzonego oraz odspojonego betonu w uszkodzonych elementach konstrukcji żelbetowej,
  • Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia z produktów korozji, ocena stopnia skorodowanych przekroi zbrojenia z równoczesnym zabezpieczeniem zbrojenia przed korozją,
  • Uzupełnienie ubytków betonem natryskowym "modyfikowanym" – szczelnym, bezkurczliwym, wytrzymałym oraz odpornym na korozję.

Modyfikację betonu zapewniającą podane w/w właściwości betonu uzyskuje się poprzez zastosowanie właściwych gotowych suchych mieszanek produkowanych przez wyspecjalizowanych w tej dziedzinie producentów.

Wykonanie torkretu na większych powierzchniach wymaga stosowania dodatkowych siatek stalowych z drutu ø5mm i rozstawie 10x10cm/15x15cm. Pielęgnację każdej warstwy wykonanego torkretu rozpoczyna się przy pierwotnych objawach wysychania poprzez polewanie wodą. Pielęgnacja zakończonego torkretowania powinna przebiegać przynajmniej przez 7 dni od jej zakończenia. Dla uzyskania torkretu w założonej klasie betonu C25/30 wymagane jest ustalenie dokładnej receptury, uwzględniające rodzaj kruszywa i cementu będącego w dyspozycji oraz wymagania stawiane betonowi natryskowemu przy rekonstrukcji elementów żelbetowych. Recepturę suchej mieszanki torkretu opracowują laboratoria technologii betonu posiadające aparaturę do ustalania własności fizycznych i chemicznych składników jak piasek, żwir, woda – oraz sprawdzenia parametrów zaprojektowanego torkretu.

W przypadku żądanych odpowiednich parametrów betonu najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych przez wyspecjalizowanych w tym zakresie producentów, prowadzących przy produkcji szereg badań ulepszających jakość gotowych mieszanek torkretu.

Sprzęt

Jako zestaw sprzętu specjalistycznego do wykonania torkretu nasza firma wykorzystuje:

  • Agregaty sprężarkowe o napędzie elektrycznym lub spalinowym,
  • Piaskarki wraz z niezbędnym osprzętem
  • Rusztowania – typ uzależniony od rodzaju oraz miejsca wykonania torkretu

Torkret - zobacz pozostałe zagadnienia:

  1. Torkret
  2. Torkret w pracach kontrolnych

Budowa domów na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała, Tychy, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Czeladź, Zabrze, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Żory i inne.

© 2010 - 2017      Lista katalogów   
PABUD pro
41-500 Chorzów, ul. Chopina 5/8