Projekty domów

Naprawa po powodzi

Naprawa po powodzi

To występowanie powodzi może okazać się wysokim zagrożeniem dla obiektów budowlanych. Jeśli dochodzi do zalania budynku, to następnie należy szybko przechodzić do usuwania wody. Taką wodę powinniśmy usuwać rozsądnie. Nie należy dopuścić do sytuacji, gdy wypompowywanie wody z wnętrza budynku

Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku

Sprawdzenie stanu technicznego budynku jest czynnością bardzo ważną. Wynika to z faktu, że wpływa na bezpieczeństwo, jak i zdrowie mieszkańców. Na przykład występowanie grzybów, pleśni wewnątrz pomieszczenia, budynku, stanowi wysokie zagrożenie. Długotrwałe przebywanie w takim budynku zaatakowanym przez grzyby, pleśń

Po usunięciu wody

Po usunięciu wody

To usunięcie wody w mieszkaniu może okazać się dla nas pewnym wyzwaniem. Należy decydować się na takie działania po zalaniu powodziowym obiektu budowlanego. Po usunięciu takiej wody powinniśmy sprawdzić stan samych fundamentów. Ma to na celu wyszukanie oznak ich uszkodzenia,

Niesie fala powodziowa

Niesie fala powodziowa

Bardzo negatywne skutki w działaniu jest w stanie zapewnić nam fala powodziowa. To ona często prowadzi do zniszczenia wielu obiektów budowlanych. Poza tym niesie za sobą szkodliwe nieczystości. Z tego względu woda z zalanej studnie nie nadaje się do użytku.

Z zalanym budynkiem

Z zalanym budynkiem

Jeśli nasz budynek jest tuż po zalaniu, to powinniśmy zająć się przeprowadzeniem odpowiednich prac. Do nich możemy zaliczyć wyboczenia, zwichrowania. Dokonanie dokładnych oględzin budynku jest bardzo ważne. Powinniśmy tutaj wliczyć analizę stanu technicznego budynku. Dobrze jest także sprawdzić, czy instalacja

Objawy korozji biologicznej

Objawy korozji biologicznej

Zapewne dobrze jest odpowiednio postępować w momencie występowania zalania budynku, czy po okresie zalania. Efekty zalania nie pojawiają się od razu. Niektóre skutki pojawiają się po pewnym czasie. Z tego względu podczas określenia zakresu szkód wywołanych przez powód dobrze jest

Klimat wewnątrz pomieszczenia

Klimat wewnątrz pomieszczenia

Odpowiedni klimat wewnątrz pomieszczenia występuje w momencie, gdy ściany są wykonane z betonu komórkowego. Taki beton komórkowy posiada materiał oddychający. A wynika to przede wszystkim z odpowiedniej paroprzepuszczalności. Odmian betonu komórkowego jest bardzo wiele. A pewne rodzaje tego betonu nawet